search
Sök
menu
Meny

Prioriterade områden vid Fagerslätts förskola

Under läsåret kommer hela Huskvarnabergets förskoleområde att arbeta med tre prioriterade områden.

ett barn bygger med klossar
barn leker med vatten
delade äpplen

Dessa förbättringsområden grundar sig på behov vi sett i våra egna utvärderingar lokalt, men också på vilka förmågor barnen behöver utveckla enligt nationella undersökningar och som vår huvudman (Barn och utbildningsnämnden) har gett oss i uppdrag att fokusera på.

  • Matematik
  • Språk
  • Teknik/Naturvetenskap