search
Sök
menu
Meny

Gethagens förskola

Vi tror på det kompetenta barnet som utforskar sin omvärld med stöd av medforskande vuxna och barn. Teamwork helt enkelt. Det ska vara tryggt, lärande och roligt för alla att vara här.

Gethagens förskola ligger i centrala Öxnehaga med närhet till skog och natur. På vår förskola finns tre avdelningar, två avdelningar för barn 1-3 år och en för barn 3-5 år.

Vi vill ha en välkomnande miljö där barn, föräldrar, pedagoger och besökare känner sig välkomna. Det skall kännas bra för alla att komma till oss. På Gethagens förskola arbetar alla tillsammans för barnens bästa med ett positivt förhållningssätt som grund.

Gethagens förskola ingår i Öxnehaga förskoleoråde som består av Gethagens förskola, Oxhagens förskola, Kohagens förskola och Kalvhagens förskola. Alla Öxnehaga förskolor arbetar temainriktat med projektet skogen. Lärandet utgår efter barnens intresse och gemensamma reflektioner.

Välkomna till Gethagens förskola!

Arbetssätt och ledord

Med hjälp av pedagogisk dokumentation vill vi lyfta varje enskilt barn men även visa på den kompetens som barngruppen skapar. Barnens skall bli delaktiga i sitt eget lärande genom motiverande och inspirerande förskollärare som lockar fram barnens inneboende kreativitet, samtidigt som vi hjälper dem att möta en föränderlig värld med handlingskraft och god självkänsla.

Flickor och pojkar ska bemötas jämlikt utifrån sina behov och intressen som individ. Likheter och olikheter ska mötas i ett öppet och tillåtande klimat där man vågar vara sig själv.

Våra ledord är:

  • Trygg
  • Lärande
  • Rolig

Mångfunktionella utomhusmiljöer på Gethagens förskola

Under 2017 ingår vi i ett spännande projekt. Mångfunktionella utomhusmiljöer som främjar hälsa, inlärning och hållbarhet. Projektet drivs av Region Jönköping och det deltar fem forskare från Jönköpings Universitet.

Syftet är att ivolvera personal och barn i förbättringsarbete för en hälsofrämjande utomhusmiljö och utveckla mångfunktionella utomhusmiljöer med förstärkta ekosystemtjänster för hälsa och hållbarhet.

Målet är att ta tillvara utemiljöns möjligheter och tillsammans med barnen genomföra praktiska åtgärder med inrikting på mini-skogsträdgårdar, natur, rörelse, återhämntning och UV-skydd.

På Öxnehaga förskolor pågår nu olika aktiviteter. T.ex. har vi planterat i pallkragar, anlagt mini-skogsträdgårdar, vi arbetar med att använda oss av hela utemiljön och att erbjuda organiserade rörelseaktiviteter.

Kontakta oss

Du hittar oss på
Oxhagsgatan 1-5
561 50 Huskvarna

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Charlotte Sundqvist

036-10 24 13

Biträdande förskolechef

Johan Sandberg

036-10 26 13

Specialpedagog

Dilber Bulut

036-10 22 18

Specialpedagog

Lena Bostöm

036-10 70 84


Avdelning

TelefonRäven (0-3 år)

036-10 30 62

Grodan (3-5 år)

036-10 30 42