search
Sök
menu
Meny

Mångfunktionella utomhusmiljöer på Gethagens förskola

Under 2017 ingår vi i ett spännande projekt. Mångfunktionella utomhusmiljöer som främjar hälsa, inlärning och hållbarhet. Projektet drivs av Region Jönköping och det deltar fem forskare från Jönköpings Universitet.

Syftet är att ivolvera personal och barn i förbättringsarbete för en hälsofrämjande utomhusmiljö och utveckla mångfunktionella utomhusmiljöer med förstärkta ekosystemtjänster för hälsa och hållbarhet.

Målet är att ta tillvara utemiljöns möjligheter och tillsammans med barnen genomföra praktiska åtgärder med inrikting på mini-skogsträdgårdar, natur, rörelse, återhämntning och UV-skydd.

På Öxnehaga förskolor pågår nu olika aktiviteter. T.ex. har vi planterat i pallkragar, anlagt mini-skogsträdgårdar, vi arbetar med att använda oss av hela utemiljön och att erbjuda organiserade rörelseaktiviteter.