search
Sök
menu
Meny

Grändens förskola

Utegården utanför Grändens förskola.

Grändens förskola ligger mitt i centrala Jönköping, ett stenkast från Hovrättstorget på en lugn och avskild innegård.

Förskolans miljö är välplanerad både ute och inne, med många krypin som inspirerar till lek och lärande i en kreativitet och utforskande verksamhet.

Varje dag erbjuds aktiviteter som skapar möjligheter hos ert barn att växa som person, utvecklas och vilja lära sig mer. Språk, matematik, rörelse, naturvetenskap är några av områdena ert barn kommer att komma i kontakt med. Förskolan har en inbjudande gård att leka på och i närområdet finns parker och Stadsbiblioteket som ofta besöks. Vi pedagoger följer Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10, där omsorg, fostran och läran utgör en helhet.

Grändens förskola är en av sju förskolor som ingår i Kålgårdens förskoleområde. Övriga förskolor är Dragonens förskola, Ekorrens förskola, John Bauers förskola, Kålgårdens förskola, Vintergatans förskola och Östra förskolan.

Besöka förskolan

Vill ni besöka vår förskola? Vi tar emot besök sista onsdagen i varje månad kl. 10:15.

För att boka tid för besök skicka ett sms namn och telefonnummer till 0772 54 43 93 eller 0722 54 43 74 så kontaktar vi er för en tidsbokning.

Våra avdelningar

Grändens förskola består av två avdelningar som heter Trissan och Sländan, med barn i åldrarna 1-3 år.

Grön flagg på Grändens förskola

Vi är certifierade med Grön Flagg vilket innebär att vår förskola bidrar till en hållbar utveckling och att vi aktivt jobbar med miljöfrågor i vår verksamhet. Med Grön flagg, som är ett pedagogiskt verktyg och en internationell certifiering, jobbar miljontals pedagoger, barn och unga världen över mot samma mål – en mer hållbar värld.

Trygghet och likabehandling på Grändens förskola

Vi strävar mot en miljö som är fri från diskriminering och annan kränkande behandling. Att alla barn och vuxna ska känna glädje och trygghet över att vara på våra förskolor.

  • Alla vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på våra förskolor och alla barn ska vara trygga i våra verksamheter.
  • Ett uppdrag vi har är att årligen upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling.
  • Vi ska också aktivt arbeta för att barn och vårdnadshavare känner sig trygga i våra verksamheter och en viktig grund till detta läggs under inskolningen av barn och vårdnadshavare på våra förskolor.

Vid upptäckt av diskriminering eller kränkningar ska en utredning startas och en anmälan göras till huvudmannen.

Lagar och läroplan
Skollagen 2010:800, Diskrimineringslagen 2008:567 och Läroplan för förskolan 98 (rev 2010) talar om för oss att vi ska arbeta mot all form av diskriminering och kränkningar.

Kvalitetsarbete på Kålgårdens förskolor

Verksamheten i förskolan styrs av Skollagen 2010:800 och Läroplan för förskolan 98 (rev 2010). I dessa styrdokument uttrycks bl.a. de mål som finns för förskolans verksamhet och som systematiskt ska utvärderas och följas upp.

  • Varje arbetslag utvärderar och följer upp sin verksamhet kontinuerligt under året och vid ett antal tillfällen redovisas dessa mål och utvärderingar till ledningen.
  • Varje år utarbetar arbetslagen/förskolorna en handlingsplan där man formulerar mål och beskriver hur man ska arbeta med dessa.
  • Varje förskola har en processledare som tillsammans med ledningen bildar enhetens utvecklingsgrupp som arbetar med enhetens utvecklings- och kvalitetsarbete.

Arbetet med kvalitetsutveckling redovisas till förvaltningen vid ett par tillfällen varje år.

För att få ta del av vårdnadshavarnas upplevelser av verksamheterna skickas varje år ut en kommungemensam brukarenkät där man får svara på frågor kring förskolans verksamhet. Resultatet från dessa enkäter ska ligga till grund för det fortsatta arbetet på förskolorna.

Kontakta oss

Grändens förskola
Skillnadsgränd 2
553 23 JÖNKÖPING

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Stephan Redman

036-10 30 90

Bitr. förskolechef

Annika Nilsen

036-10 22 20

Bitr. förskolechef

Ninna Harriott

036-10 38 72

Skoladministratör

Jeanette Orrgren Roman

036-10 67 17

Specialpadagog

Helen Runald

036-10 39 52

Specialpedagog

Johanna Bokinge

036-10 30 58

Vaktmästare

Lars-Åke Ljungkvist

036-10 64 31

IT-pedagog

Victoria Isaksson


VFU-ansvarig

Annelie LindströmAvdelning

Telefon

Mobiltelefon

Trissan

036-10 78 91

0722-54 43 93

Sländan

036-10 78 90

0722-54 43 74