search
Sök
menu
Meny

Renoveringen av Gunghästens förskola

Information till vårdnadshavare om renoveringen av Gunghästens förskola.

Uppdaterad 2016-04-27:

En mindre renovering i den äldre delen av Gunghästens förskola påbörjades i januari 2016. En avdelning, Kristallen Blå, blev då tillfälligt placerad i lekhallen med tillgång till övriga lokaler på förskolan.

Under arbetets gång har det visats sig att lokalerna i den äldre delen är i så dåligt skick att en renovering inte är ekonomiskt försvarbar. Renoveringen är därför stoppad och vi planerar istället för en rivning/nybyggnation vilket kommer att ta betydligt längre tid i anspråk.

Prover på byggmaterial

I förebyggande syfte har vi har tagit prover på de byggmaterial som finns i den gamla byggnaden för att säkerställa att detta inte medför hälsorisker i de delar vi använder. Dessa prover visa inga tecken på hälsopåverkande ämnen. Proverna ger ingen anledning till begränsningar när det gäller vistelse i lokalerna.

Fler rum

Avdelning Kristallen Blå som hittills varit hänvisade till lekhallen har nu även fått de två rum som har varit vår ateljé. Förskolans expedition flyttas ner till Högalunds förskola vilket innebär att Kristallen Blå även får dessa rum att vara i. Vi har därmed många lekytor att sprida oss på.

Nybyggnation tidigast efter årsskiftet

Utredning pågår nu för att svara på hur pass omfattande nybyggnationen kommer att bli. Berörda avdelningar behöver då evakueras till annan plats. Detta arbete påbörjas tidigast efter årsskiftet.

Mer information om detta kommer under hösten 2016.

Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta oss.

Sinikka Sandberg, förskolechef, tfn 036-10 30 35

Jenny Wolf, bitr. förskolechef, tfn 036-10 30 65