search
Sök
menu
Meny

Gunghästens förskola, Kristallen

Gunghästens förskola sedd utifrån

Välkommen till förskolan Kristallen i Tenhult.

Gunghästens förskola är tillfälligt stängd på grund av renovering. Under den tiden hittar du avdelningen Kristallen i en mindre byggnad på Hällvägen. Kristallen har ett nära samarbete med Lilla Gunghästen.

 Det är en lärande förskola med barnet i centrum!

Tenhults förskoleområde består av förskolorna Kristallen, Lilla Gunghästen, Blomsterängen 1 och 2, Högalund, Ödestugu, Smådiamanterna och Juvelen. De ligger utspridda i Tenhult och Ödestugu.

Tenhults förskoleområde

  • Har en verksamhet som bygger på forskning och väl beprövad erfarenhet
  • Har en engagerad och kunnig personal som är väl medveten om styrdokumenten
  • Erbjuder en trygg miljö där barnet kan utvecklas efter egna förutsättningar
  • Har en verksamhet där innehållet utgår från barnets egna erfarenheter, intressen  och motivation
  • Har ett tematiskt arbetssätt
  • Bygger på lust och lek = grunden till barnets lärande