search
Sök
menu
Meny

Gunghästens förskola, Kristallen

Gunghästens förskola sedd utifrån

Välkommen till förskolan Kristallen i Tenhult. Det är en lärande förskola med barnet i centrum.

Kristallen är en avdelning för barn 3-5 år. Vi har ett pedagogiskt arbetssätt där barnens nyfikenhet är en betydelsefull del av vår lärprocess. Vi lägger i vår verksamhet fokus på att skapa goda relationer och strävar efter att bygga en god värdegrund där respekten för varandra är central. Vi samarbetar med Lilla Gunghästens förskola.

Tenhults förskoleområde består av förskolorna Kristallen, Lilla Gunghästen, Blomsterängen 1 och 2, Högalund, Ödestugu, Smådiamanterna och Juvelen. De ligger utspridda i Tenhult och Ödestugu.

Flyttad på grund av renovering

Gunghästens förskola är tillfälligt stängd på grund av renovering. Under den tiden hittar du avdelningen Kristallen i en mindre byggnad på Hällvägen. Kristallen har ett nära samarbete med Lilla Gunghästen.

Rivning av Gunghästens förskola startade i februari 2018. Rivningen pågick ca. 1 månad och därefter startades byggnationen.

Om ni har frågor ring :
Förskolechef
Sinikka Sandberg, 036- 10 30 35

Biträdande Förskolechef
Sara Jonsson, 036-10 34 83

Arbetssätt på Tenhults förskoleområde

Tenhults förskoleområde:
  • Har en verksamhet som bygger på forskning och väl beprövad erfarenhet
  • Har en engagerad och kunnig personal som är väl medveten om styrdokumenten
  • Erbjuder en trygg miljö där barnet kan utvecklas efter egna förutsättningar
  • Har en verksamhet där innehållet utgår från barnets egna erfarenheter, intressen och motivation
  • Har ett tematiskt arbetssätt
  • Bygger på lust och lek = grunden till barnets lärande

Grön flagg på Kristallens förskola

På Kristallens förskola arbetar vi med Grön Flagg, som är både ett verktyg och en certifiering för miljöarbetet på förskolorna. Under detta läsår arbetar vi med temat Hållbar utveckling. Ingenting försvinner - allt sprider sig!

Återbruk
Vi vill genom vår verksamhet ge möjlighet till ökad förståelse för kretsloppets betydelse.

Jämställdhet
Vi vill genom vår verksamhet ge möjlighet till ökad förståelse för vilka spår vi lämnar hos varandra med våra attityder och handlingar och vad detta kan få för konsekvenser i framtiden.

Nedskräpning
Vi vill genom vår verksamhet ge möjlighet till ökad förståelse för vilket ekologiskt fotavtryck vi sätter i vår omvärld.

Kontakta oss

Kristallens förskola
Hällvägen
560 30 Tenhult

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Sinikka Sandberg

036-10 30 35

Biträdande förskolechef

Sara Jonsson

036-10 34 83

Specialpedagog

Rose-Marie Nilsson

072-532 41 23


Avdelning

Telefon

Kristallen 3-5 år

036- 10 30 30