search
Sök
menu
Meny

Hisingsängens förskola

Hisingsängens förskola är den lilla förskolan som ligger naturskönt beläget på Västers höjder. Vi arbetar temainriktat med ett tema som täcker alla områden i läroplanen.

Hisingsängens förskola består av 2 avdelningar. Farmors hus 1-3 år och Vargkulan 3-5 år. Vårat arbete präglas av glädje, delaktighet och en stimulerande föränderlig lärande miljö. Vi har ett nära samarbetet mellan avdelningarna med bland annat tvärgrupper.

Hisingsängens förskola är en av fyra förskolor som ingår i Bymarkens förskoleområde. Övriga förskolor är Hisingstorps förskola, Lerhagens förskola och Vätterslunds förskola.

Bymarkens gemensamma vision

"Bymarkens förskolor - en mötesplats som skapar lust att leka och lust att lära!"

Samspel är Bymarkens gemensamma fokusområde.

Kontakta oss

Hisingsängens förskola
Hisingsängen 163
554 48 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Lotta Fagerberg

036-10 76 10

0727-25 18 38


Avdelning Vargkulan

036-10 31 97


Avdelning Farmors Hus

036-10 31 97

Special pedagog

Kristina Rüetschi

0705-407417