search
Sök
menu
Meny

Hisingskullens förskola

Hisingskullens förskola ingår i Västra Höjdernas förskoleområde, dit också Samsets förskola hör. Förskolan har ett naturnära läge som ger möjlighet till härliga utflykter i skog och mark.

Hisingskullens förskola består av fem avdelningar, fyra avdelningar med barn i åldrarna 1-3 år och en stor avdelning med barn ca 3-5 år.

Prioriterade mål

Vi grundar vår verksamhet på läroplanen för förskolan, Lpfö98. Utifrån läroplanen har vi arbetat fram prioriterade mål för att barnens tid hos oss ska bli så lärorik och rolig som möjligt:

Jämställdhet och genus
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen."

Utforskande miljöer
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära."

Värdegrund

Värdegrundsarbetet på Västra Höjdernas förskoleområde vilar på demokratiska principer vilket innebär att ett etiskt förhållningsätt ska prägla förskolan. Vår strävan är att alla barn och vuxna ska känna glädje, trygghet och en vi-känsla.

Glädje – Grundar sig i en positiv inställning där skratt och trivsel är viktiga faktorer. Vi vill känna glädje i arbetet med kollegor och med barnen. En tillåtande miljö är en glädjande miljö.

Trygghet – Grundar sig i att både barn, vårdnadshavare och personal känner tillit till varandra. Det är först när barnen känner trygghet som de kan utforska miljöerna på förskolan och därmed inhämta kunskap.

Vi-känsla – Med vi-känsla menar vi att det är viktigt att få känna tillhörighet i gruppen.

Förskolechefens vision

I förskoleområdet ska det finnas utrymme och tolerans för olikheter. Det ställer höga krav på oss som arbetar i förskoleområdet att ständigt se olikheter som en tillgång i mötet med människor men även i mötet med material.

Kontakta oss

Adress

Hisingskullens Förskola
Sveavägen 35
55407 Jönköping

Titel

Namn

Telefon

Förskolechef

Annica Lagander

036-10 26 07

SpecialpedagogSkolmåltidsföreståndare

Christoffer Johansson

036-10 55 94

Köket

Annelie Kempe

036-10 27 78


Avdelning

Telefon

Opalen 1-3 år

036-10 27 76

Smaragden 1-3 år

036-10 27 77

Topasen 1-3 år

036-10 27 86

Rubinen 1-3 år

036-10 72 01

Safiren 3-5 år

036-10 27 75