search
Sök
menu
Meny

Hisingstorps förskola

Hisingstorps förskola med sina två avdelningar ligger tillfälligt nere på Strandängen i Jönköping, under tiden som vår nya förskola ska byggas på Hisingstorp. Förskolan har nära till skog, natur och Vättern. Vi arbetar med en föränderlig lekmiljö, utifrån barnens intressen och önskemål.

Vi består av två avdelningar: Rönnen/Boken med barn i åldrarna 3-5 år och Myran med barn från 1 år. Hisingstorps förskola erbjuder en trygg, rolig och utvecklande verksamhet. Vi vill att barnen ska känna lust och glädje till lek och lärande. Alla ska känna sig välkomna och uppmärksammade. Förskolans läroplan är grunden för vår verksamhet.

Hisingstorps förskola är en av fyra förskolor som ingår i Bymarkens förskoleområde. Övriga förskolor är Hisingsängens förskola, Lerhagensförskola, Vätterslunds förskola

Bymarkens gemensamma vision

"Bymarkens förskolor - en mötesplats som skapar lust att leka och lust att lära!"

Samspel är Bymarkens gemensamma fokusområde.

Värdegrund

Vi har Hjärtestunder med barnen där vi är måna om att lyfta barnens goda egenskaper och att alla ska bli sedda och hörda. Barnen får mötas, fundera och samtala kring empati, kamratskap, känslor och det sociala samspelet, hur vi är mot varandra.

Alla barn hos oss har en portfoliopärm som visar på deras egna lärande. Pärmen följer barnen under hela förskoletiden.

Aktiviteter och språk

Aktiviteter
Varje vecka får barnen vara med om bl.a samlingar, sångstunder, språklekar och matematiklekar. Vi har mycket sagoläsning och går till skogen och andra närliggande platser. Vi är ute varje dag och har många skapande aktiviteter och projekt. Barnen har en massa tid för lek både ute och inne!

Språk
Hisingstorps förskola arbetar med språk. Varje avdelning arbetar i små grupper/projekt utifrån sin barngrupps intressen. Avdelningarna har ett gemensamt tema: sagor.

Kontakta oss

Vill ni veta mera, fråga oss något eller komma och se hur vi har det? Ni är mycket välkomna att ringa oss så ska vi hjälpa till och svara, eller så bestämmer vi en tid och dag när ni kan titta förbi.

Hisingstorps förskola
Ebba Ramsays väg
555 94 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Lotta Fagerberg

036-10 76 10

0727-25 18 38


Avdelning Boken/Rönnen

036-10 63 47


Avdelning Myran

036-10 76 49

Special pedagog

Kristina Rüetschi

0705407417