search
Sök
menu
Meny

Om Hisingstorps förskola

Ett barn som kikar ut genom en springa i ett staket.

Hisingstorps förskola erbjuder en trygg, rolig och utvecklande verksamhet. Vi vill att barnen ska känna lust och glädje till lek och lärande. Alla ska känna sig välkomna och uppmärksammade. Förskolans läroplan är grunden för vår verksamhet.

Vi består av två avdelningar: Rönnen/Boken med barn i åldrarna 3-5 år och Myran med barn från 1 år.

Aktiviteter

Varje vecka får barnen vara med om bl.a samlingar, sångstunder, språklekar och matematiklekar. Vi har mycket sagoläsning och går till skogen och andra närliggande platser. Vi är ute varje dag och har många skapande aktiviteter och projekt. Barnen har en massa tid för lek både ute och inne!

​Språk

Hisingstorps förskola arbetar med språk. Varje avdelning arbetar i små grupper/projekt utifrån sin barngrupps intressen. Avdelningarna har ett gemensamt tema: sagor.

Värdegrund

Vi har Hjärtestunder med barnen-där vi är måna om att lyfta barnens goda egenskaper och att alla ska bli sedda och hörda. Barnen får mötas, fundera och samtala kring empati, kamratskap, känslor och det sociala samspelet, hur vi är mot varandra.

Alla barn hos oss har en portfoliopärm som visar på deras egna lärande. Pärmen följer barnen under hela förskoletiden.