search
Sök
menu
Meny

Högalunds förskola

Högalunds förskola sedd utifrån

Välkommen till Högalunds förskola i Tenhult. Det är en lärande förskola med barnet i centrum.

Tenhults förskoleområde består av förskolorna Högalund, Gunghästen, Lilla Gunghästen, Blomsterängen, Backsippan, Stjärnan och Månen. De ligger utspridda i Tenhult och Ödestugu.

Tenhults förskoleområde:

  • Har en verksamhet som bygger på forskning och väl beprövad erfarenhet
  • Har en engagerad och kunnig personal som är väl medveten om styrdokumenten
  • Erbjuder en trygg miljö där barnet kan utvecklas efter egna förutsättningar
  • Har en verksamhet där innehållet utgår från barnets egna erfarenheter, intressen och motivation
  • Har ett tematiskt arbetssätt
  • Bygger på lust och lek = grunden till barnets lärande


Kotten är en avdelning där det går barn mellan 3 – 5 år. Vi arbetar i olika grupper och nyttjar våra lokaler inne, ute och närliggande skogar.

Plantan är en småbarnsavdelning där åldern på barnen är 1 till 3 år.

Fröet är en småbarnsavdelning där åldern på barnen är 1-3 år.