search
Sök
menu
Meny

Högalunds förskola

Högalunds förskola sedd utifrån

Välkommen till Högalunds förskola i Tenhult. Det är en lärande förskola med barnet i centrum.

Tenhults förskoleområde består av förskolorna Högalund, Kristallen,Lilla Gunghästen, Blomsterängen 1 och 2, Ödestugu, Smådiamanterna och Juvelen. De ligger utspridda i Tenhult och Ödestugu.

Tenhults förskoleområde:

  • Har en verksamhet som bygger på forskning och väl beprövad erfarenhet
  • Har en engagerad och kunnig personal som är väl medveten om styrdokumenten
  • Erbjuder en trygg miljö där barnet kan utvecklas efter egna förutsättningar
  • Har en verksamhet där innehållet utgår från barnets egna erfarenheter, intressen och motivation
  • Har ett tematiskt arbetssätt
  • Bygger på lust och lek = grunden till barnets lärande

Fröet är en småbarnsavdelning där åldern på barnen är 1-3 år.

Fröet

Fröet är en avdelning för barn mellan 1-3 år. Vi strävar efter att främja varje barns individuella utveckling och lärande. Det sociala samspelet är för oss betydelsefullt och ges stort utrymme i vår verksamhet. Vi arbetar med att fånga upp barnens intresse och använda som en grund för det pedagogiska arbetet.

Vi vistas mycket ute och ofta på utflykter till den närliggande skogen för att utforska och följa naturens skiftningar.

Plantan är en småbarnsavdelning där åldern på barnen är 1 till 3 år.

Plantan

Plantan är en avdelning för barn mellan 1-3 år. Vi strävar efter att stödja barnens utveckling och lärande genom att vara närvarande och medvetna pedagoger samtidigt som vi utmanar varje barn utifrån hens individuella behov. Vi värna om att skapa goda relationer. Trygghet är ett ledord i vår verksamhet i syfte att skapa en god lärmiljö.

Vi vistas mycket ute och går ofta på utflykter till den närliggande skogen för att utforska och följa naturens skiftningar.

Kotten är en avdelning där det går barn mellan 3 – 5 år. Vi arbetar i olika grupper och nyttjar våra lokaler inne, ute och närliggande skogar.

Kotten

Kotten är ett storarbetslag där fyra avdelningar för barn i åldrarna 3-5 år samarbetar.

Kotten har en härlig ateljé där kreativt skapande finns med i den pedagogiska verkamheten. 

På avdelningen finns ett medvetet arbete för att främja utvecklingen av barnens samarbetsförmåga.  

Utemiljön är betydelsefull, gården erbjuder många möjligheter till rörelse och lek. I gårdens planteringar kan barn och pedagoger tillsammans följa växtligheten under året.

På Kotten finns ett temainriktat arbetssätt där barnens inflytande inkluderas. I det pedagogiska arbetet strävar vi efter att stödja barnens utveckling och lärande.

Förskolebussen

Förskolebussen är en del av Kotten. Med bussen kan barnen erbjudas möjlighet att utforska varierande miljöer. Utifrån en pedagogisk planering åker bussen till olika utflyktsmål och arbetar utifrån med en målinriktad lärprocess som platsen då blir en del av.