search
Sök
menu
Meny

Kvalitetsarbete på Idas Förskola

Förskola och skola omfattas av flera styrdokument – skollag, förordningar, läroplaner m.m. Förskolan har ett eget kapitel i skollagen, kap 8.

Flödesbeskrivning, vägen till framgång. Var är vi, vart ska vi, hur gör vi och hur blev det?

I styrdokumenten uttrycks värdegrunden och strävansmålen för verksamheten.

All verksamhet inom förskola ska systematiskt och kontinuerligt följas upp.

Verksamheten utvärderas och fastställs efter identifierade förbättringsområden i självskattning och brukarenkäter. Olika arbetsgrupper inom enheten är viktiga för verksamhetens kvalitet.

I de olika arbetsgrupperna ingår förskolechef, biträdande förskolechef och representanter från varje förskola. Grupperna arbetar med uppföljning, utvärdering och utveckling .