search
Sök
menu
Meny

Målfokus vid Idas Förskola

Idas förskola har ledorden roligt tryggt och lärorikt. Målet är att skapa en förskola dit barnen kommer med lust och glädje

Två pojkar på promenad som håller varandra i handen

Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med respekt och värme i en demokratisk anda och vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande.

Förskolan ingår i Junebäckens förskoleområde som består av Kusken, Kloster,Ida, Bäckadalen, Torpa och Mariebos förskolor.

 

Vår vision på Junebäckens fo:

Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för våra barn. En förskola med lust och glädje. Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med respekt och värme i demokratisk anda. Vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande.

De prioriterade målen på enheten 2017/2018 är:

  • kulturell mångfald
  • jämställdhet