search
Sök
menu
Meny

Jära Gårds förskola

Jära Gårds förskola är en av tre förskolor på Ekhagen med hela Bondbergets naturrikedom runt hörnet.

Förskolans byggnad.

På Ekhagens förskoleområde där Jära Gårds förskola ingår arbetar vi för att ge barnen den bästa förskoletiden. Det ska kännas roligt och meningsfullt att vara på våra förskolor. Vi strävar efter en verksamhet där barnen ges möjlighet att vara delaktiga och utvecklas. Detta gör vi genom olika aktiviteter där barnen kan uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans med andra. Förskolan är en mötesplats för gemensamt lärande som värnar om mångfald, lyssnande, delaktighet och demokrati.

Våra värdeord: välkomnande, glädje, engagemang, trygghet, respekt, nyfikenhet, utforskande och meningsfullhet ska genomsyra vår verksamhet.

På Ekhagens förskoleområde är vårt gemensamma tema:

Lyssna på mig, detta vill jag lära mig. I detta arbete är fokus på att lyfta barns röster, barns inflytande och delaktighet samt fördjupa våra kunskaper i analysen av lärandeprocesser. Pedagogisk dokumentation och ett utforskande förhållningssätt där barns hypoteser och teorier står i fokus är en motor som sätter arbetet i rörelse.

Leken har en central plats i vår verksamhet. Genom leken får barnen möjlighet att bearbeta sina upplevelser och utveckla sin fantasi, kreativitet och förmåga att samspela med andra.

Berikande möten mellan små och stora människor

Möten mella stora och små värderas högt på Jära Gård. Två gånger i veckan möts alla barnen för sångsamling och olika teaterföreställningar där både både barn och lärare finns med på scen. Med gemenskap och glädje bygger vi nära relationer.

Vår fina naturgård som är en del av vår gemensamma utemiljö är ett perfekt ställe för lek, rörelse och utforskande av växter och djur.

Vår förskola är Grön flagg certifierad. Genom ett inspirerande natur och miljöarbete, vill vi ge barnen en positiv framtidstro och en förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretsloppp. I den dagliga verksamheten ser vi vår närhet till naturen som en stor tillgång.

Kontakta oss

Jära Gård
Salviavägen 6
554 59 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Edita Sabanovic

036-10 21 40

Biträdande förskolechef

Gunilla Persson

036-10 21 43

Kock

Helen Fransson

0724 513496

Kock

Liselotte Kedmalm


Vaktmästare

Mikael Nilsson


 

Avdelning, stationer

Telefon

Jorden

0703726276

Vinden

0703734670

Elden

0703724512