search
Sök
menu
Meny

Om Jära Gårds förskola

Leken har en central plats i vår verksamhet. Genom leken får barnen möjlighet att bearbeta sina upplevelser och utveckla sin fantasi, kreativitet och förmåga att samspela med andra.

Teater med Grodan och hans vänner

En teater om Grodan och hans vänner

Två barn i skogen

Berikande möten mellan små och stora människor

Möten mella stora och små värderas högt på Jära Gård. Två gånger i veckan möts alla barnen för sångsamling och olika teaterföreställningar där både både barn och lärare finns med på scen. Med gemenskap och glädje bygger vi nära relationer.

Vår fina naturgård som är en del av vår gemensamma utemiljö är ett perfekt ställe för lek, rörelse och utforskande av växter och djur.

Vår förskola är Grön flagg certifierad. Genom ett inspirerande natur och miljöarbete, vill vi ge barnen en positiv framtidstro och en förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretsloppp. I den dagliga verksamheten ser vi vår närhet till naturen som en stor tillgång .