search
Sök
menu
Meny

Järsnäs förskola

Järsnäs förskola ligger med närhet till skog och natur. Vi ser utemiljön och naturen som viktiga delar i lärandeprocessen.

Naturen ses som ett stöd i den pedagogiska verksamheten, då den är rik på sinnesupplevelser och sätter fart på barnens nyfikenhet, fantasi, lek och utforskande.  

Förskolan tillhör Lekeryds förskoleområde som består av Lekeryds och Järsnäs förskolor.

Förskolan har ett kök med en egen kokerska, som lagar god och näringsrik mat.

Förskolan tillhör Lekeryds förskoleområde med verksamhet för barn mellan 1-5 år.

Avdelningar

Järsnäs förskola består av två avdelningar och ligger tillsammans med Järsnässkolan som är en F-2-skola. Förskolan ligger i anslutning till skog och fin natur och vi ser naturen som en viktig lärandemiljö.

  • Räven    3-5 år
  • Tranan  1-3 år

Vi strävar efter att verksamhetens alla delar, lek, lärande och omsorg, ska genomsyras av glädje, nyfikenhet samt förståelse och respekt för allas lika värde.

Värdegrund

Vi vill arbeta för att alla, såväl barn som vuxna ska:

  • Visa förståelse för allas lika värde.
  • Visa respekt för sig själv, andra och sin omgivning.

Temaarbete

Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. 
Förskolans läroplan, Lpfö 98, rev 2010

Projekterande arbetssätt är ett demokratiskt arbetssätt, där vi i temat vill ta fasta på barnens frågor, hypoteser och erfarenheter och låter dessa vara det som driver temat framåt. Detta arbetssätt förutsätter lyssnande och reflekterande pedagoger.

Kontakta oss

Adress:
Järsnäs förskola
561 95 Lekeryd

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Maria Ekebäck Hultman

036-10 35 61

Specialpedagog

Henrika Ivansson

036-10 34 10

Vaktmästare

Tomas Johansson

036-10 39 40

Kokerska

Pia Fredriksson

036-10 30 14

Avdelning

Telefon

Räven

036-10 37 71

Tranan

036-10 30 13