search
Sök
menu
Meny

Junedals förskola

Junedals förskola (f.d. Västra förskolan 2) ligger på Väster i centrala Jönköping, med många parker och grönområden i närheten. Förskolan delar med Västra förskolan en stor och härlig gård med en rolig och spännande lekmiljö. Förskolan är certifierad i Grön Flagg, som är ett av områdena som det arbetas med.

Junedals förskola har fyra avdelningar. Förskolan öppnade 2012 och huset är byggt i två plan. Avdelningarna Björken 1 och Björken 2 med yngre barn 1-3 år ligger på bottenplanet och på andra våningen finns Kastanjen 1 och Kastanjen 2 med barn i åldrarna 3-5 år. Förskolan har en stor utegård, gemensamt med Västra förskolan 1.

Maten som serveras på Junedals förskola kommer från Bäckadalsgymnasiet

Avdelningarna Tromben och Tyfonen (yngre barn)

Vi är två avdelningar för de yngre barnen. Vi lär oss att glädjas åt varandras likheter och olikheter. Här ser vi varandra! Vi provar saker som gör oss mer nyfikna och efter barnens intressen skapar vi verksamheten. Hos oss ska leken vara i fokus. I lekens samspel kommer lärandet naturligt och vi lär bäst av varandra. Självständighet ger självkänsla, här utmanas vi! För att lusten till lek ska sprudla skapar vi rummens möjligheter med omtanke. Här finner vi prövningar som stärker både kropp och knopp och även en lugn vrå att koppla av i. När man kommer till Björken ska lusten för att leka infinna sig och när det är dags att gå hem ska det synas att vi har lekt.

Avdelningarna Orkanen och Cyklonen (äldre barn)

Vi är en mötesplats för de äldre barnen, där mångfald och glädje genomsyrar verksamheten. Hos oss får barnen möjlighet att möta många olika kamrater och vuxna i större och mindre grupper. Detta skapar en positiv grund för barnens utveckling och lärande. Genom reflektion förändrar vi verksamheten och den pedagogiska miljön för att möta barnens intressen och behov. Barnen får uppleva glädje och mångfald genom olika aktiviteter såsom skapande, experiment, musik och rytmik, utflykter, activboard, gymnastik, skogsdag och lek.

Likabehandlingsplan

Alla barn och elever ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola. Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskrimineringslagen och Skollagen). Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet.

Kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig grund för vårt arbete inom förskoleområdet. I arbetet utvärderar vi året som gått. Vilka särskilda satsningar har vi genomfört under året? Hur har vi nått våra mål? Utifrån det tar vi fram våra utvecklingsområden för kommande år. Målen för vår verksamhet finns i skollagen och i läroplanen för förskolan.

Föräldraråd

På Bäckalyckans förskoleområde finns ett föräldraråd. Syftet med rådet är att ge föräldrarna mer inflytande och delaktighet. Vi ser arbetet med föräldrarådet som en viktig del i samarbetet mellan förskola och vårdnadshavare.

Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. Inom ramen för ett eller flera sådana forum ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut. Förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd och för att informations-och samrådsskyldigheten fullgörs.
Skollagen kap. 4 Forum för samråd

Vårt arbete med Grön flagg

Den gröna flaggan är det synliga beviset på att vi i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete! En engagerad förskola leder till en hållbar utveckling och en positiv framtidstro!

Januari 2013: Startade Bäckalyckans förskoleområde arbetet med Grön Flagg.

Juni 2014: Bäckalyckans förskoleområde blev Grönflagg-certifierad.

Teman:
Livsstil och hälsa. (2013) Vårt mål med detta arbete var att tillsammans med barnen nå en hållbar utveckling för en bättre miljö. 

Närmiljön. (2014 - 2016) Vi arbetade med tre områden:

  • Årstider/Naturupplevelser
  • Förskolegården/Utemiljön
  • Lokalkännedom

Vattenresurser. (2016 - 2017)

  • Vattnets former
  • Sjön
  • Kretsloppet

Djur och Natur. (2017 - 2018)

Junedals förskola
Pilgatan 14
553 18 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Anna Backehed

036 - 10 72 06

Biträdande förskolechef

Curt Junvik

036 - 10 30 05

Specialpedagog

Helen Bengtsson

036 - 10 30 79

 

Avdelning

Telefon

Tromben och Tyfonen, yngre barn

036-10 26 48

Orkanen och Cyklonen, äldre barn

036-10 26 49