search
Sök
menu
Meny

Kalvhagens förskola

Vi tror på det kompetenta barnet som utforskar sin omvärld med stöd av medforskande vuxna och barn. Teamwork helt enkelt. Det ska vara tryggt, lärande och roligt för alla att vara här.

Kalvhagens förskola ligger i centrala Öxnehaga med närhet till skog och natur.

Vi strävar efter ett öppet klimat mellan personal, barn och föräldrar.

På Kalvhagens förskola arbetar alla tillsammans för barnens bästa med ett positivt förhållningssätt som grund.

Med hjälp av pedagogisk dokumentation vill vi lyfta varje enskilt barn men även visa på den kompetens som barngruppen skapar.  

Barnens skall bli delaktiga i sitt eget lärande genom motiverande och inspirerande förskollärare som lockar fram barnens inneboende kreativitet, samtidigt som vi hjälper dem att möta en föränderlig värld med handlingskraft och god självkänsla. 

Flickor och pojkar ska bemötas jämlikt utifrån sina behov och intressen som individ. Likheter och olikheter ska mötas i ett öppet och tillåtande klimat där man vågar vara sig själv.

Vi vill ha en välkomnande miljö där barn, föräldrar, pedagoger och besökare känner sig välkomna. Det ska kännas bra för alla att komma till oss.

 

Våra avdelningar

På vår förskola finns fem avdelningar: Två för barn 1-3 år och två för barn 3-5 år samt en avdelning för barn inom autismspektrat.

Avdelning Regnbågen, för barn inom autismspektrumtillstånd

På Kalvhagens förskola finns avdelningen Regnbågen, för barn inom autismspektrumtillstånd. Barngruppen är liten och personaltätheten hög.

Arbetet fokuseras på att stimulera till samspel, kommunikation, trygghet och självständighet efter varje barns behov och förutsättningar.

Samverkan sker mellan de andra avdelningarna på förskolan i olika pedagogiska aktiviteter.

Ansökan till Regnbågen (och till förskolans övriga särskilda alternativ) hittar om du klickar på länken under "E-TJÄNSTER".

På den här sidan finns också en länk till vår verksamhetsplan.

Våra ledord

Våra ledord är att förskolan ska vara;

  • trygg
  • lärande
  • rolig

 

Öxnehaga förskoleområde

Kalvhagens förskola ingår i Öxnehaga förskoleområde som består av:

  • Kalvhagens förskola
  • Gethagens förskola
  • Oxhagens förskola
  • Kohagens förskola

Alla Öxnehaga förskolor arbetar temainriktat med projektet skogen. Lärandet utgår efter barnens intresse och gemensamma reflektioner.

Mångfunktionella utomhusmilljöer

Mångfunktionella utomhusmilljöer främjar hälsa, inlärning och hållbarhet. Projektet drivs av Regionen och fem forskare från Jönköpings Universitet ingår.

Syftet är att ivolvera personal och barn i förbättringsarbete för en hälsofrämjande utomhusmiljö och utveckla mångfunktionella utomhusmiljöer med förstärkta ekosystemtjänster för hälsa och hållbarhet.

Målet är att ta tillvara utemiljöns möjligheter och tillsammans med barnen genomföra praktiska åtgärder med inrikting på mini-skogsträdgårdar, natur, rörelse, återhämntning och UV-skydd.

På Öxnehaga förskolor pågår nu olika aktiviteter. T.ex. har vi planterat i pallkragar, anlagt mini-skogsträdgårdar, vi arbetar med att använda oss av hela utemiljön och att erbjuda organiserade rörelseaktiviteter.

Kontakta oss

Du hittar oss på
Kalvhagsgatan 34
561 49 Huskvarna

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Charlotte Sundqvist

036-10 24 13

Biträdande förskolechef

Johan Sandberg

036-10 26 13

Specialpedagog

Diber Bulut

036-10 22 18


Avdelning

Telefon

Blå (3-5 år)

036-10 78 32

Grön (1-3 år)

036-10 78 34

Gul (3-5 år)

036-10 78 31

Regnbågen (barn inom autismspektrat)

036-10 78 33

Röd (1-3 år)

036-10 78 35

Köket

036-10 78 30