search
Sök
menu
Meny

Kaxholmens förskola

Välkommen till oss på Kaxholmens förskola. Vi erbjuder en trygg, rolig och lärorik miljö för barnen. Vi arbetar för att alla barn ska ha en trygg och rolig tillvaro fylld med lek och lärande!

Förskolan har öppet alla helgfria vardagar. 3 dagar om året är förskolan stängd för planering och kompetensutveckling.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och att utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
(Lpfö-98/10).

Kaxholmens förskola tillsammans med Skärstad förskola bildar Skärstaddalens förskoleområde.

Våra avdelningar

Kaxholmens förskola består av 6 förskoleavdelningar. 3 avdelningar ligger i Landsjöskolan, dessa är Norrgården, Mellangården och Sörgården. Norrgården är en småbarnsavdelning (1-3 år), Mellangården och Sörgården är syskonavdelningar (3-5 år).

2 avdelningar ligger på på Nyodlingsvägen ett stenkast från skolan. Östergården 1 är en småbarnsvadelning (1-3 år) och Östergården 2 är en syskonavdelning (3-5 år).

1 avdelning ligger i Pingstkyrkans lokaler i anslutning till skolan. Bullerbyn som avdelningen heter är en 1-3 års avdelning.

Vår vision

Vår Vision

Lust att leka
Lust att lära
Tillsammans

Vår värdegrund

Värdegrund

Vi använder ett äppelträd som symbol för vårt värdegrundsarbete. Där symboliserar rötterna Kunskap, Värdegrund, Lek och socialt samspel och stammen Trygghet.

Äpplena symboliserar de förmågor vi vill att våra barn ska utveckla under sin tid hos oss.

 

Förskolans läroplan

Förskolans läroplan ligger till grund för vår verksamhet. Våra mål och riktlinjer är uppdelade i 3 olika områden. Normer och värden, utveckling och lärande samt barns inflytande.

Kontakta oss

Avd. Sörgården, Mellangården och Norrgården
Tunnlandsvägen 13-15
561 46 Huskvarna

Avd. Östergården 1, Östergården 2
Nyodlingsvägen 1B, 1F
561 46 Huskvarna

Avd. Bullerbyn
Tunnlandsvägen 11
561 46 Huskvarna

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Hanna Jakobsson

036-10 34 26

Specialpedagog

Anna Lagerqvist

036-10 34 52


Avdelning

Telefon

Norrgården

036-10 39 64

Mellangården

036-10 39 58

Sörgården

036-10 39 68

Östergården 1

036-10 39 65

Östergården 2

036-10 39 59

Bullerbyn

036-103463