search
Sök
menu
Meny

Om Klerckerska villans förskola

I det natursköna området på Göransberg på Huskvarnaberget ligger Klerckerska villan.Vår härliga gård och närheten till naturen är en verklig tillgång för både barn och personal att utvecklas i.

Vår förskola består av två avdelningar. En småbarnsavdelning som heter Blåbäret och en syskonavdelning som heter Lingonet. Tillsammans har vi plats för ca 25 barn.

Vi som jobbar på förskolan vill att miljön ska vara lustfylld, lärorik och utmanande.  Vi vill att den ska inspirera barnen till att leka, skapa och utforska. Pedagogerna ska tillsammans med föräldrarna lägga grunden till barns lust för ett livslångt lärande.

barns tolkning av huskvarnaberget

​Vår vision

Genom att ha ett gemensamt förhållningssätt skapar vi ett arbetsklimat där både barn och vuxna känner sig trygga, omtyckta och behövda. Detta ser vi som en grundförutsättning för varje individs tilltro till sin egen förmåga, utveckling och lärande. Förhållningssättet kännetecknas av att det är:

Tillåtande – det finns en tro på människans goda vilja och ärliga mening. Misslyckande ses som erfarenheter att lära av. Barn och vuxna vågar ta egna initiativ och pröva nya saker.

Öppet – alla känner att deras åsikter tas tillvara. Alla får yttra sig. Det finns en respekt för olika sätt att tycka och vara.  

Generöst – vi möter varandra med en kamratlig värme där vi är rädda om varandra men också ställer krav.

Tryggt – varje person vet sin uppgift och är betydelsefull för helheten. Förskolans mål är väl förankrade i arbetet.

Stödjande – det är tillåtet att medge rädsla inför svåra uppdrag och uppgifter. Alla hjälps åt att stötta varandra när vi behöver hjälp och goda råd.

Lekfullt – vi tar varandra på allvar men värnar om lekfullhet och närvaro i alla åldrar. Detta ser vi som en viktig del som ger energi, engagerar och förbättrar samspel, relationer, lärande och arbetsglädje.