search
Sök
menu
Meny

Prioriterade områden vid Klerckerska villans förskola

Under läsåret 2014-2015 kommer hela Huskvarnabergets förskoleområde att arbeta med tre prioriterade områden.

barn bygger med klossar
Barn leker med vatten ute
Äpplen i halvor

Dessa förbättringsområden grundar sig på behov vi sett i våra egna utvärderingar lokalt, men också på vilka förmågor barnen behöver utveckla enligt nationella undersökningar och som vår huvudman (Barn och utbildningsnämnden) har gett oss i uppdrag att fokusera på.

  • Matematik
  • Språk
  • Teknik/Naturvetenskap