search
Sök
menu
Meny

Grön Flagg-arbete vid Lärlingens förskola

Grön Flagg är en internationell miljöutmärkelse för skola och förskola.

bild 1 Grön Flagg

Den gröna flaggan är det synliga beviset på att man i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete, där alla är engagerade. I Sverige delas den gröna flaggan ut av Håll Sverige Rent.

Förskolan är Grön Flagg-certifierad.

I arbetet identifierar vi utvecklingsområden som fokuserar på något av Grön Flaggs sex teman: Närmiljö, Vattenresurser, Klimat och Energi, Kretslopp, Livsstil och Hälsa samt Konsumtion.

bild 2 Grön Flagg

Vi kopplar arbetet till förskolans läroplan och visar hur Grön Flagg bidrar till barnens utveckling, lärande och inflytande.

I arbetet med Grön flagg är Röris viktigt. Röris är ett material där barnen på ett enkelt och lustfullt sätt får känna rörelseglädje och träna kroppsuppfattning.Det är viktigt att barnen får uppleva glädjen i att röra på sig.

bild 3 Grön Flagg

Vi arbetar även med miljömålet kretsloppet. Barnen sorterar avfall och går till återvinningsstationen med plåt, glas och papper mm. Vi deltar ofta i skräpplockardagr minst en gång per år, då vi plockar skräp i närmiljön kring förskolan.

Vi släcker lamporna när vi går ut och i det rum man inte befinner sig i. Vi uppmärksammar barnen på att komma ihåg att stänga av kranen när de tvättat sig och att de påminner varandra om detta.

Under temat konsumtion lär vi barnen ta lagom mycket mat på tallriken. Att ta så mycket att man orkar äta upp och att inte maten behöver slängas.

bild 4 Grön Flagg