search
Sök
menu
Meny

Om Lekeryds förskola

Lekeryds förskola består av nio avdelningar fördelade på fem hus. Förskolan ligger i anslutning till skog och fin natur och vi ser naturen som en viktig lärandemiljö.

Barnteckning av ett träd och ett hus

Förskolan har ett kök med egen kock, som lagar god och näringsrik mat.

Avdelningar

 • Älgen 3-5 år
 • Ekorren 3-5 år
 • Ugglan 3-5 år
 • Vargen 3-5 år
 • Myran 1-3 år
 • Björnen 1-3 år
 • Nyckelpigan 1-3 år
 • Trollsländan 1-3 år
 • Grodan 1-3 år

Vi strävar efter att verksamhetens alla delar, lek, lärande och omsorg, ska genomsyras av glädje, nyfikenhet samt förståelse och respekt för allas lika värde.

Värdegrund

Vi vill arbeta för att alla, såväl barn som vuxna ska:

 • Visa förståelse för allas lika värde.
 • Visa respekt för sig själv, andra och sin omgivning.

Temaarbete

Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. 
Förskolans läroplan, Lpfö 98, rev 2010

Projekterande arbetssätt är ett demokratiskt arbetssätt, där vi i temat vill ta fasta på barnens frågor, hypoteser och erfarenheter och låter dessa vara det som driver temat framåt. Detta arbetssätt förutsätter lyssnande och reflekterande pedagoger.