search
Sök
menu
Meny

Lilla Gunghästens förskola

Lilla Gunghästens förskola sedd utifrån

Välkommen till Lilla Gunghästens förskola i Tenhult. Det är en lärande förskola med barnet i centrum.

Tenhults förskoleområde består av förskolorna Lilla Gunghästen, Kristallen, Blomsterängen 1 och 2, Högalund, Ödestugu, Smådiamanterna och Juvelen. De ligger utspridda i Tenhult och Ödestugu.

Tenhults förskoleområde

 • Har en verksamhet som bygger på forskning och väl beprövad erfarenhet
 • Har en engagerad och kunnig personal som är väl medveten om styrdokumenten
 • Erbjuder en trygg miljö där barnet kan utvecklas efter egna förutsättningar
 • Har en verksamhet där innehållet utgår från barnets egna erfarenheter, intressen och motivation
 • Har ett tematiskt arbetssätt
 • Bygger på lust och lek = grunden till barnets lärande

Rivning av Gunghästens förskola startade i februari 2018. Rivningen pågick ca. 1 månad och därefter startades byggnationen.

Om ni har frågor ring :
Förskolechef
Sinikka Sandberg, 036- 10 30 35

Biträdande Förskolechef
Sara Jonsson, 036-10 34 83

Våra avdelningar

Skallran
Vi arbetar med ett utvecklande arbetssätt där vi är medforskande pedagoger. Vi har en medveten lärprocess där trygghet går hand i hand med lärande och utveckling.

Skallran är en småbarnsavdelning där åldern på barnen är mellan 1 och 3 år.

Speldosan
Naturmaterial och återbruksmaterial är centralt i vår lärmiljö. Med detta som utgångspunkt arbetar vi medvetet för att främja en god värdegrund.

På Speldosan är åldern på barnen mellan 3 och 5 år.

Grön flagg

På Lilla gunghästens förskola arbetar vi med Grön Flagg, som är både ett verktyg och en certifiering för miljöarbetet på förskolan. Under detta läsår arbetar vi med temat Hållbar utveckling.

Ingenting försvinner - allt sprider sig!

 1. Återbruk
  Vi vill genom vår verksamhet ge möjlighet till ökad förståelse för kretsloppets betydelse.
 2. Jämställdhet
  Vi vill genom vår verksamhet ge möjlighet till ökad förståelse för vilka spår vi lämnar hos varandra med våra attityder och handlingar och vad detta kan få för konsekvenser i framtiden. 
 3. Nedskräpning
  Vi vill genom vår verksamhet ge möjlighet till ökad förståelse för vilket ekologiskt fotavtryck vi sätter i vår omvärld.

Kontakta oss

Lilla Gunghästens förskola
Vallavägen 11
560 30 Tenhult

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Sinikka Sandberg

036-10 30 35

Biträdande förskolechef

Sara Jonsson

036-10 34 83

Specialpedagog

Rose-Marie Nilsson

072-532 41 23


Avdelning

Telefon

Skallran och Speldosan

036-10 31 64