search
Sök
menu
Meny

Om Ljungkullens förskola

Ljungkullens förskola består av två avdelningar. Det är småbarnsavdelningen "Kotten" 1-3 år och syskonavdelningen "Stubben" 3-5 år.

Bygge med klossar och djur

En förutsättning för vårt pedagogiska arbete är att verksamhetens barn och föräldrar känner sig trygga med oss och vår verksamhet!

Inskolning

När du kommer som ny till våra förskolor arbetar vi utifrån att inskolningen får ta  tid. Vi vill att barnen ska bli trygga med varandra, vår miljö och vår verksamhet. För oss är trygghet viktigt! Vi som arbetar i förskolan vill också få tid att lära känna ditt barn och dig som förälder. På så sätt lär vi oss om barnens behov och intressen. I samband med inskolningen erbjuder vi ett inskolningssamtal.

Mat

Våra förskolor har egna kök med kokerskor som lagar god och näringsrik husmanskost.

Föräldrasamtal

En gång per läsår erbjuder vi föräldrasamtal där vi tillsammans samtalar om hur verksamheten stödjer ditt barns utveckling på bästa sätt. I samtalen utgår vi från barnens portfolio dvs. en dokumentation över ditt barns lärande på förskolan.

Barnen hoppar i en vattenpöl
Isballonger i olika färger

Lek & lärmiljö

Leken fyller en mycket viktig funktion i barns utveckling och lärande. Genom lek stimuleras bland annat fantasi, språk och en förmåga att samarbeta och kommunicera.

EQ, språk , matematik, jämställdhet, naturvetenskap, teknik och miljö

När vi arbetar med EQ tillsammans med  barnen lyfter vi vår värdegrund, bl.a. hur vi  är mot varandra, barn såväl  som vuxna. Begrepp som respekt, jämställdhet, trygghet och delaktighet är centrala för att bygga ett gott kompisklimat.

För att också kunna uttrycka egna tankar  och känslor arbetar vi med språket i alla  dess former. Sagan är till exempel viktig  att samlas kring!

Matematik är något som vi strävar efter att väva in i vardagen på ett medvetet, meningsfullt och lekfullt sätt.

Jämställdhet, på vårt förskoleområde ger vi flickor och pojkar lika möjlighet att utvecklas och använda hela sin kapacitet.

Vi arbetar för att utveckla barnens förståelse för naturvetenskap och samband i naturen samt att barnen lär sig att urskilja enkel teknik i vardagen. Tillsammans lär vi oss att vara rädda om allt levande och visa omsorg om vår närmiljö.

5-årsträffar

För att göra övergången till förskoleklass så bra som möjligt för barnen har vi utarbetat en modell som skapar trygghet. Det innebär att barnen under sitt sista år på förskolan regelbundet träffar sina blivande förskoleklasskompisar för att lära känna varandra.

Styrdokument för förskolan

Inriktningen på vår verksamhet bygger på  vårt nationella styrdokument: Läroplan för förskolan samt skollagen.

Våra förskolors uppdrag är att alla barn som är hos oss ska få möta en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik i en lekfull miljö!
Utdrag ur Läroplan för förskolan