search
Sök
menu
Meny

Luftballongens förskola

Luftballongens förskola ligger i Gränna precis brevid Ribbaskolan. Vi har en fantastisk utsikt ner mot Vättern. Vi har 3,5 mil till Jönköping dit vi snabbt tar oss via E4:an

Luftballongens förskola ingår i Gränna förskoleområde tillsammans med  Polkagrisens, Visingsös, Örserums och Ölmstads förskolor.

Förskolan byggdes 2004 och ligger med utsikt över Vättern. Luftballongens förskola består av tre avdelningar: Raketen, Sateliten och Ballongen.

Ballongen och Sateliten har barn som är 1-3 år.

Raketen är två avdelningar som slagits samman till en. Här går barn 4-5 år.

Förskolan har en egen kock som lagar frukost, lunch och mellanmål från grunden baserat på bra råvaror.

Vi tycker det är viktigt att barnen har roligt och känner trygghet under sin vistelse på förskolan.

Vår verksamhet bygger på förskolans läroplan och aktiveterna under dagen bestäms utifrån barnens intresse och behov. Miljön och materialet på avdelningarna förändras beroende på barnens intresse och behov och materialet finns lätt åtkomligt för barnen så att de själva kan hämta det de vill leka med.

Vi använder mycket material från naturen och även från Vätterstranden, där det finns stenar, pinnar m.m. till vårt skapande arbete med barnen.

Under dagen delar vi ofta in barnen i smågrupper för att få en så lugn och bra lekmiljö som möjligt.

Personalen tycker det är viktigt att se det starka och positiva som finns hos varje barn och stärka det.