search
Sök
menu
Meny

Målfokus vid Mariebo förskola

Mariebo förskola har ledorden roligt, tryggt och lärorikt. Målet är att skapa en förskola dit barnen kommer med lust och glädje.

Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med respekt och värme i en demokratisk anda och vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande.

Förskolan ingår i Junebäckens förskoleområde som består av Ida, Bäckadalen, Torpa, Kusken och Klosters förskolor.

De prioriterade målen på enheten 2017/2018 är:

  • kulturell mångfald
  • naturvetenskap
  • jämställdhet