search
Sök
menu
Meny

Om Mariebo förskola

På förskolan är barnen indelade på två avdelningar. En avdelning för de yngre barnen och en avdelning för de äldre barnen. Arbetet är organiserat i storarbetslag och vi delar barnen i mindre grupper.

flutsvampar som barnen målat

Vi har egen kock som lagar god och näringsriktig mat från grunden.

Vi har Grön Flagg som innebär att vi jobbar miljömedvetet.

Förskolan använder IT som ett naturligt verktyg i lärandet.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. Arbetssättet utvecklas med barnens intressen som utgångspunkt. Vi förundras tillsammans genom ett tematiskt arbetssätt.

Detta innebär:

 • Medforskande pedagoger.
 • Barnen hjälper varandra i kunskapssökandet.
 • Barnen löser problem genom att pröva och prova igen.
 • Barnen utmanas att gå vidare i sitt lärande.
 • Miljön är föränderlig, stimulerande och skapar utvecklingsmöjligheter.
 • Verksamheten dokumenteras och utvärderas genom text, bild, video etc. för fortsatt utveckling.


barnens teckningar av en fluga

Tema

På Mariebo förskola jobbar vi med natur , teknik, matematik, språk och jämställdhet som en röd tråd i vårt arbete. Delaktighet är viktigt i det lustfyllda lärandet.

Årets tema: Barnen förundras över.....

Detta genomsyrar vår verksamhet i alla åldrar och vi jobbar på olika sätt beroende på ålder. 

 • Verksamheten utmanar barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik.
 • Matematiken och språket lyfts i det dagliga arbetet både ute och inne.
 • Naturmaterial används flitigt i det skapande arbetet.
 • Ta tillvara de naturliga tillfällena som ges. Detta utmynnar i lärande och förståelse för temat.
 • Viktigt att ge barnen tanketid.

En sammanfattning av vårt förhållningssätt är:

Utforskande och delaktighet