search
Sök
menu
Meny

Om Nordskogens förskola

Nordskogens förskola ligger på höjderna ovanför Huskvarna i området Jöransberg. Vi vill att förskolan ska inspirera barnen till att leka, skapa och utforska.

Nordskogens förskola består av fyra avdelningar:
Pingvinen och Delfinen är två småbarnsavdelningar för barn mellan 1-3 år. Nyckelpigan och Fjärilen är två syskonavdelningar för barn mellan 3-5 år. Dessa fyra avdelningar öppnade i januari 2009.

Vi som jobbar på förskolan vill att miljön ska vara lustfylld, lärorik och utmanande. Pedagogerna ska tillsammans med föräldrarna lägga grunden till barns lust för ett livslångt lärande.

barnens tolkning av "huskvarnaberget"

Vår vision

Genom att ha ett gemensamt förhållningssätt skapar vi ett arbetsklimat där både barn och vuxna känner sig trygga, omtyckta och behövda. Detta ser vi som en grundförutsättning för varje individs tilltro till sin egen förmåga, utveckling och lärande. Förhållningssättet kännetecknas av att det är:

Tillåtande- det finns en tro på människans goda vilja och ärliga mening. Misslyckande ses som erfarenheter att lära av. Barn och vuxna vågar ta egna initiativ och pröva nya saker.

Öppet- alla känner att deras åsikter tas tillvara. Alla får yttra sig. Det finns en respekt för olika sätt att tycka och vara.

Generöst- vi möter varandra med en kamratlig värme där vi är rädda om varandra men också ställer krav.

Tryggt- varje person vet sin uppgift och är betydelsefull för helheten. Förskolans mål är väl förankrade i arbetet.

Stödjande- det är tillåtet att medge rädsla inför svåra uppdrag och uppgifter. Alla hjälps åt att stötta varandra när vi behöver hjälp och goda råd.

Lekfullt- vi tar varandra på allvar men värnar om lekfullhet och närvaro i alla åldrar. Detta ser vi som en viktig del som ger energi, engagerar och förbättrar samspel, relationer, lärande och arbetsglädje.