search
Sök
menu
Meny

Skutan 3-5 år, Norrängens förskola

I Skutan finns barn i åldern 3 - 5 år. Här arbetar vi i storarbetslag.  Vi arbetar efter varje barns egna  förutsättningar, behov  och intressen.

Varje barn är kompetent och vi ser deras möjligheter därför har vi skapat tre grupper så att alla barn få tillgång till förskollärarnas kompetens ”alla barn är allas ”

På Skutan utforskar och lär barn och pedagoger tillsammans genom ett projektinriktat arbetssätt och närvarande pedagoger.

Vi har en välplanerad verksamhet med fasta rutiner och struktur, en föränderlig miljö för barnens livslånga lärande. Vi tycker det är viktigt att barnen har en miljö där de har inflytande och kan göra egna val. Vi synliggör lärandet genom pedagogiska dokumentationer som barnen har i sin portfolio.

Vi vet att barnen lär hela tiden och överallt. För att nå våra mål använder vi oss av utomhuspedagogik, experimenterande, konstruktion, skapande, berättande, teckenspråk, drama, lek och sång och musik m.m.

Vi vill att barnen hos oss ska uppleva roliga dagar fulla med lärande genom lek, nya upptäckter och många kompisar att leka med. Vi vill ha ett nära och gott samarbete med er föräldrar, allt för att barnens vistelse hos oss ska bli så positiv och innehållsrik som möjligt.