search
Sök
menu
Meny

Avdelning Bryggan på Nyarps förskola

Avdelning Bryggan är en 3-5 års avdelning där vi arbetar med barns språkutveckling, efter en bok som heter "Före Bornholms­modellen", språklekar i förskolan.

Natur och miljö

Skogen är en stor tillgång för oss, då den ligger alldeles "runt hörnet".
Barnen delas in i mindre grupper såväl inne som ute.

Tema

Vi har också valt att arbeta tematiskt utifrån barnens intresse. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Sång och glädje är viktigt på Bryggan.

Vårt mål är att i den dagliga verksamheten arbeta med förskolans fastställda mål.
Vi strävar efter en utmanande och kreativ miljö för barn och pedagoger.
Det är viktigt för oss att barnen känner trygghet, lust och glädje på förskolan och att barnen ska hitta så många olika sätt som möjligt att uttrycka sig på.