search
Sök
menu
Meny

Renoveringen av Gunghästens förskola

Information om renoveringen av Gunghästens förskola

Till vårdnadshavare med barn på Gunghästen

En mindre renovering i den äldre delen av Gunghästens förskola påbörjades i januari 2016. En avdelning Kristallen Blå blev då tillfälligt placerad i lekhallen med tillgång till övriga lokaler på förskolan.

Under arbetets gång har det visats sig att lokalerna i den äldre delen är i så dåligt skick att en renovering inte är ekonomiskt försvarbar. Renoveringen är därför stoppad och vi planerar istället för en rivning/nybyggnation vilket kommer att ta betydligt längre tid i anspråk.

I förebyggande syfte har vi har tagit prover på de byggmaterial som finns i den gamla byggnaden för att säkerställa att detta inte medför hälsorisker i de delar vi använder. Vi återkommer med information när vi har fått provsvar.

Vi arbetar just nu med att hitta en mer långsiktig lokallösning för Kristallen Blå och vi räknar med att kunna lämna besked om detta senast i vecka 17.

Utredning pågår nu för att svara på om vi bara behöver riva den äldre delen av förskolan dvs tre avdelningar, eller om även den yngre delen också behöver ersättas. Berörda avdelningar behöver då evakueras. Detta arbete påbörjas tidigast efter årsskiftet. Lokalfrågan kommer att under hösten få sin lösning.

Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta oss.

Sinikka Sandberg Jenny Wolf
Förskolechef bitr. förskolechef
036-103035 036-103065