search
Sök
menu
Meny

Kontakta oss på Östra förskolan

Adress
Änkhusgatan 3
553 22 JÖNKÖPING

Avdelning

Telefon

Mobiltelefon

Eken

036-10 78 94

0722-54 43 59

Lönnen

036-10 78 93

0722-54 43 55

Kastanjen

036-10 78 92

0722-54 43 60

 

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Stephan Redman

036-10 30 90

Bitr. förskolechef

Annika Nilsen

036-10 22 20

Skoladministratör

Jeanette Orrgren Roman

036-10 67 17

Specialpadagog

Helen Runald

036-10 39 52

Specialpdagog

Johanna Bokinge

036-10 30 58

Vaktmästare

Lars-Åke Ljungkvist

036-10 64 31

IT-pedagog

Victoria Isaksson


VFU-ansvarig

Annelie Lindström