search
Sök
menu
Meny

Om Rosendala Gårds förskola

Husen på Rosendala Gårds förskola är byggda på 1700 – talet och har tidigare används till mjölkammare. Under några år var även husen bostad för herrgårdens trädgårdsmästare.

I början på 1900-talet inrymdes här även vissa avdelningar för äldreboende. Innan förskolan flyttade in användes husen som bostad för privatpersoner samt kontor.

Pedagogisk grundsyn:

  • Vi arbetar med vårt prioriterade mål som är; värdegrunden.
  • Vi arbetar för att varje barn ska känna trygghet och glädje hos oss, samt att varje barn med hjälp av vår verksamhet utvecklas till självständiga människor.
  • Vi arbetar för att skapa en stimulerande miljö både inne och ute.
  • Vi arbetar med att skapa ett lustfyllt lärande genom att dela in barnen i mindre grupper.
  • Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som är en viktig del i vårt arbete. Genom dokumentationen synliggör vi barn och pedagogers lärande.
  • Vi arbetar för att utveckla barnens skaparglädje, fantasi och kreativitet.