search
Sök
menu
Meny

Om Rosenlunds förskola

På Lustigkullens förskoleområde har vi utifrån Läroplan för förskolan Lpfö 98, gemensamt lyft fram följande värdeord.

Respekt/hänsyn

Respekt/hänsyn är förhållningssättet mot vår omgivning och visar vår människosyn. Ödmjukhet och förståelse sker i samspel med andra. Genom att prata med varandra istället för om varandra, visar vi respekt. Vi vuxna pratar inte över barnens huvud och ser positivt på varandras olikheter. Det gäller att tänka efter i både ord och handling.

Lyssna

Lyssna är att sätta sig in i barnets eller en annan vuxens värld. Det är viktigt att alla får komma till tals och att vi ger varandra tid, lyssnar aktivt och tar in vad den andre personen säger. Vi läser av barn och vuxnas kroppsspråk.

Jämställdhet

Jämställdhetär att få samma förutsättningar utifrån den person man är och inte utifrån kön, ålder etc.

Trygghet

Trygghet är att bli sedd, respekterad, våga vara sig själv och visa sina känslor. Vi har ett arbetssätt där barn och vuxna vet vilka förutsättningar som finns och vi arbetar för att alla skall våga lita på sin egen förmåga. Vi vuxna är goda förebilder som tar ansvar, vilket leder till trygghet där alla känner tillit och säkerhet.

Demokrati

Demokratiär medbestämmande och rätten till att kunna påverka. Vi ser och lyssnar på varandra och ger inflytande under ansvar. Alla får komma till tals och får uttrycka sin åsikt. Vi kan ha olika uppfattningar men vi accepterar majoritetsbeslut.

Glädje

Glädje är när barn, föräldrar och personal känner att det är roligt att komma till vår förskola. Vi arbetar för att barnen skall känna lust och glädje till leken och lärandet.