search
Sök
menu
Meny

Om Skänkebergs förskola 1

Vi erbjuder en förskola där varje barn ska få möjlighet att känna glädje, trygghet och värme.

På Skänkebergs förskola 1 finns två avdelningar men vi arbetar för en gemenskap i hela huset genom att hitta på lustfyllda aktiviteter tillsammans både inne och ute. När vi lär känna alla barn och vuxna skapar vi viktiga relationer som ligger till grund för trygghet.

Smulan 1-3 år

Målarstaffli på vägg

På Smulan uppmuntrar vi barnens upptäckter och glädje. Barnens inflytande och delaktighet ses som en tillgång. Miljön är utformad så att barnen har inflytande över sin dag på förskolan och materialet är lätt tillgängligt på barnens nivå.

Barnen får möjlighet att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer såsom lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. Vi anser att man lär bäst genom att använda alla sina sinnen och med möjlighet att utforska och reflektera över samma sak på flera olika sätt.

Skorpan 3-5 år

Bygghörna förskola

På Skorpan erbjuder vi en miljö som är föränderlig utifrån barnens lek och intressen för att främja ett lustfyllt lärande. De olika miljöerna bjuder in barnen att utforska och uppleva flera olika material eftersom det alltid finns tillgängligt för barnen. Vårt material är även flyttbart då vi anser att det inte finns någon gräns mellan inne och ute.

Vi arbetar under läsåret tematiskt med hållbar framtid. Temat är en gemensam utgångspunkt baserat på barnens intresse och genomsyrar hela verksamheten. Inom arbetet med temat får barnen möjlighet att på ett lustfyllt sätt möta språk, matematik, teknik, estetik och vår värdegrund.

I vår verksamhet strävar vi efter att vara närvarande och lyhörda pedagoger för att kunna ta tillvara på barnens intressen och behov. På så sätt kan vi även ge barnen möjlighet till inflytande över sin vardag i förskolan.