search
Sök
menu
Meny

Om Skänkebergs förskola 2

Vi är en liten förskola med två avdelningar som heter         Myrstacken, 1-3 år och Rävlyan, 3-5 år.                                                    Vårt arbetssätt grundar sig på en barnsyn som understödjer barns lärprocesser.

barn målar av en uggla
skapande

Vi är medvetna i vårt förhållningssätt till barnen och vi synliggör deras lärande genom pedagogisk dokumentation som vi använder tillsammans med barnen.

Med hjälp av regelbundna observationer, reflektioner och ett medvetet val av material försöker vi skapa en jämställd atmosfär där alla får utveckla sin egen personlighet.

Miljön är anpassad till barnens nivå och på så vis blir det lätt för dem att göra självständiga val i vardagen.

Teater, sagor, musik och vardaglig dialog med barnen tycker vi är en viktig del i barns språkutveckling. Matematik, språk, experiment och skapande med olika material ingår på ett naturligt sätt i vårt arbete på förskolan.