search
Sök
menu
Meny

Skärstad förskola

På Skärstad förskola använder vi oss mycket av vår närmiljö i vårt pedagogiska arbete och läroplanen ligger till grund för hela vår verksamhet. Vi erbjuder en trygg, rolig och lärorik miljö för ditt barn.

Vi arbetar för att alla barn ska ha en trygg och rolig tillvaro fylld med lek och lärande.

Skärstad förskola består av tre avdelningar, Gulsippan som är en småbarnsavdelning med barn i åldern 1-2 år. Blåklockan och Rödklövern är avdelningar med barn i åldrarna 2-5 år.

Skärstad förskola tillsammans med Kaxholmens förskola bildar Skärstaddalens förskoleområde.

Våra avdelningar

Gulsippan är en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-2 år. På Blåklockan och Rödklövern går barn i åldrarna 2-5 år. Vi tycker det är viktigt att alla barn på förskolan känner gemenskap och känner sig trygga med varandra, därför samarbetar vi mellan avdelningarna. Vi har bland annat gemensamma sångsamlingar, kalas och temadagar.

Vid öppning och stängning samarbetar avdelningarna och fritids.

Förskolan har öppet alla helgfria vardagar. 3 dagar om året är förskolan stängd för planering och kompetensutveckling.

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och att utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet".
(Lpfö-98/10).

Vår Vision

Lust att leka Lust att lära Tillsammans

Värdegrund

Vi använder ett äppelträd som symbol för vårt värdegrundsarbete. Där symboliserar rötterna Kunskap, Värdegrund, Lek och socialt samspel
och stammen Trygghet.
Äpplena symboliserar de förmågor vi vill att våra barn ska utveckla under sin tid hos oss

Kontakta oss

Skärstad förskola
Bäckängsgatan 30
561 91 Huskvarna

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Hanna Jakobsson

036-10 34 26

Specialpedagog

Anna Lagerqvist

036-10 34 52


Avdelning

Telefon

Gulsippan

036-10 39 80

Blåklockan / Rödklövern

036-10 39 81