search
Sök
menu
Meny

Om Skärstad förskola

På Skärstad förskola erbjuder vi en trygg, rolig och lärorik miljö för barnen.

Gulsippan, Blåklockan och Rödklövern- förskoleavdelningar i Skärstad.

Gulsippan är en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3 år. På Blåklockan går barn i åldrarna 3-4 år och på Rödklövern går förskolans äldsta barn, 5-6 år. Vi tycker det är viktigt att alla barn på förskolan känner gemenskap och känner sig trygga med varandra, därför samarbetar vi mellan avdelningarna. Vi har bland annat gemensamma sångsamlingar, kalas och temadagar.

Vid öppning och stängning samarbetar avdelningarna och fritids.

Förskolan har öppet alla helgfria vardagar. 2 dagar om året är förskolan stängd för skol- och kompetensutveckling.

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och att utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet".
(Lpfö-98/10).


Kontakt