search
Sök
menu
Meny

Vision, värdegrund och mål på Skärstad förskola

På Skärstad förskola arbetar vi utefter Förskolans läroplan (Lpfö98/10), vår värdegrund och vår vison.

Vår Vision

Lust att leka
Lust att lära
Tillsammans

Ett äppelträd som symboliserar vårt värdegrundsarbete

Värdegrund

Vi använder ett äppelträd som symbol för vårt värdegrundsarbete. Där symboliserar rötterna Kunskap, Värdegrund, Lek och socialt samspel
och stammen Trygghet.
Äpplena symboliserar de förmågor vi vill att våra barn/elever ska utveckla under sin tid hos oss

Förskolans läroplan (Lpfö98/10)

Förskolans läroplan ligger till grund för vår verksamhet. Våra mål och riktlinjer är uppdelade i 3 olika områden. Normer och värden, utveckling och lärande samt barns inflytande.