search
Sök
menu
Meny

Slättens förskolas likabehandlingsplan

Slättens förskola ska vara en plats där alla – barn och vuxna- har ett likavärde och känner sig trygga och respekterade. Vi tar avstånd från alla former av kränkande behandling.

barns händer i en ring

Mål:

Likabehandlingsplanen ska vara välkänd för all personal och alla föräldrar. Det främjande arbetet på Slättens förskola riktar sig till alla barn. Den genomsyrar allt vardagsarbete i praktiken. Vi arbetar för allas lika rättigheter. Vi arbetar och förebygger diskriminerande behandling genom främjande insatser på följande sätt:

  • Behandla andra som du själv vill bli behandlad" kring denna levnadsregel har vi återkommande samtal.

  • Vi bryr oss om varandra och delar varandras glädje och sorg.

  • All personal och barn är uppmärksamma på och motverkar alla kränkande behandling, mobbning och rasism.

  • Vi har regelbundna samtal med barnen i samling, smågrupper eller vid naturliga tillfällen om värdegrundsfrågor.

  • På förskolans gård är minst två vuxna ute från varje avdelning.

  • Tillsammans med barnen varje ny termin, bestäms våra trivselregler.

(Detta är ett utdrag ur Slättens förskolas likabehandlingsplan. Planen i sin helhet finns på förskolan)