search
Sök
menu
Meny

Vårt arbete med Grön Flagg på Slättens förskola

Grön Flagg är en internationell certifiering för förskolor och skolor och är ett arbete i stiftelsen Håll Sverige rent. Det är också ett verktyg för att jobba handlingsinriktat med hållbar utveckling ur ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv.

Den gröna flaggan är ett synligt bevis på att Slättens förskola i vår dagliga verksamhet bedriver ett miljöarbete och verkar för en hållbar utveckling. Vi vill genom detta arbete ge barnen en positiv framtidstro och en förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Grön Flagg är ett stöd för att på ett bra sätt strukturera miljöarbetet på förskolan. 

I Grön Flagg finns det olika tema som är tänkta att ge inspiration och bidra till ett arbete med hållbar utveckling som fortlöpande utvecklas och fördjupas. Varje avdelning utformar och arbetar med temat på sitt sätt utifrån barngruppen och ålder på barnen.

På hösten har vi ”Lilla Kretsloppet” som hela förskolan deltar i. Det startar med ”Miniröris” ute på gården, som uppvärmning och sedan startar loppet. I detta lopp är alla vinnare och det är glada och stolta barn som tar emot en medalj när de sprungit i mål. Aktiviteten avslutas med en fruktfest där alla får äta frukter av olika slag.

Tillsammans med barnen har vi skräpplockardagar både höst och vår. Vi plockar då skräp i området runt förskolan.

Varje avdelning har sin egen sopsortering där vi sorterar soporna. När kärlen börjar bli fulla går vi med dem till miljöhuset som finns på Slätten där vi slänger soporna i lite större sopsorteringkärl.

Vi tar tillvara och återanvänder mycket material såväl i våra skapande aktiviteter som i bygg och konstruktion på avdelningen.

När vi är ute i skogen är det en självklarhet att uppmärksamma och aktualisera allemansrätten.