search
Sök
menu
Meny

Juvelen

Välkommen till förskolan Juvelen i Tenhult. Tills renoveringen av Gunghästens förskola är färdig hittar ni oss i tillfälliga men trivsamma lokaler. Vi finns för tillfället i Allianskyrkans nedre plan.

Det är en lärande förskola med barnet i centrum!

Vi arbetar medvetet för att främja barnens språkliga utveckling. Detta gör vi exempelvis genom att arbeta med rim och ramsor, sånger, böcker och "Babblarna".

Vi strävar efter att främja goda relationer och stödja det sociala samspelet. Vi är närvarande pedagoger och uppmuntrar utvecklingen av en god värdegrund där respekten för varandra är central.

Trygghet är ett ledord och en del i vårt arbete med att skapa en god lärmiljö. Vi arbetar också med att uppmuntra varje barns lärande och utveckling utifrån ett indvduellt perspektiv.

Vi använder vår utemiljö som ett självklart inslag i vår lärmiljö och går på utflykter i närområdet.

Rivning av Gunghästens förskola startade i februari 2018. Rivningen pågick ca. 1 månad och därefter startades byggnationen.
Renoveringen beräknas vara klar hösten 2019.

Om ni har frågor ring :
Förskolechef
Sinikka Sandberg, 036- 10 30 35

Tenhults förskoleområde

Tenhults förskoleområde består av förskolorna Juvelen, Kristallen, Lilla Gunghästen, Blomsterängen 1 och 2, Högalund, Ödestugu. De ligger utspridda i Tenhult och Ödestugu.

Tenhults förskoleområde

  • Har en verksamhet som bygger på forskning och väl beprövad erfarenhet
  • Har en engagerad och kunnig personal som är väl medveten om styrdokumenten
  • Erbjuder en trygg miljö där barnet kan utvecklas efter egna förutsättningar
  • Har en verksamhet där innehållet utgår från barnets egna erfarenheter, intressen  och motivation
  • Har ett tematiskt arbetssätt
  • Bygger på lust och lek = grunden till barnets lärande

Kontakta oss

Adress
Centrumvägen 22
560 29 Tenhult

Avdelningar

  • Juvelen, telefon 036-10 30 59

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Sinikka Sandberg

036-10 30 35

Tf. biträdande förskolechef

Lisa Wijkmark

036-10 34 83

Specialpedagog

Rose-Marie Nilsson

072-532 41 23