search
Sök
menu
Meny

Smådiamanterna och Juvelen

Välkommen till förskolan Smådiamanterna och Juvelen i Tenhult. Tills renoveringen av Gunghästens förskola är färdig hittar ni oss i tillfälliga men trivsamma lokaler. Vi finns för tillfället i Allianskyrkans nedre plan.

Det är en lärande förskola med barnet i centrum!

Tenhults förskoleområde består av förskolorna Smådiamanterna och Juvelen, Kristallen, Lilla Gunghästen, Blomsterängen 1 och 2, Högalund, Ödestugu. De ligger utspridda i Tenhult och Ödestugu.

Tenhults förskoleområde

  • Har en verksamhet som bygger på forskning och väl beprövad erfarenhet
  • Har en engagerad och kunnig personal som är väl medveten om styrdokumenten
  • Erbjuder en trygg miljö där barnet kan utvecklas efter egna förutsättningar
  • Har en verksamhet där innehållet utgår från barnets egna erfarenheter, intressen  och motivation
  • Har ett tematiskt arbetssätt
  • Bygger på lust och lek = grunden till barnets lärande