search
Sök
menu
Meny

Om Smådiamanterna och Juvelen

Smådiamanterna och Juvelen

Det är två avdelningar som har ett nära samarbete.

Vi arbetar medvetet för att främja barnens språkliga utveckling. Detta gör vi exempelvis genom att arbeta med rim och ramsor, sånger, böcker och "Babblarna".

Vi strävar efter att främja goda relationer och stödja det sociala samspelet. Vi är närvarande pedagoger och uppmuntrar utvecklingen av en god värdegrund där respekten för varandra är central.

Trygghet är ett ledord och en del i vårt arbete med att skapa en god lärmiljö. Vi arbetar också med att uppmuntra varje barns lärande och utveckling utifrån ett indvduellt perspektiv.

Vi använder vår utemiljö som ett självklart inslag i vår lärmiljö och går på utflykter i närområdet.