search
Sök
menu
Meny

Arbete med trygghet och likabehandling vid Smedbyns förskola

Alla barn och elever ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola. Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskriminerings-
lagen och Skollagen).

Bild på barn - beskriver trygghet

Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet — en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling.

Under hösten kommer vi publicera vår likabehandlingsplan för läsåret.