search
Sök
menu
Meny

Kvalitetsarbete vid Smedbyns förskola

Inom förskola och skola finns flera styrdokument – skollag, förordningar, läroplaner m.m.

Flödesbeskrivning - vägen till framgång - vart är vi? - vart ska vi? - hur gör vi? - hur blev det?

I styrdokumenten uttrycks bl.a. verksamhetsmålen. All verksamhet inom förskola och skola ska systematiskt och kontinuerligt följas upp.

Vi utvärderar vår verksamhet kontinuerligt och fastställer utvecklingsområden som vi arbetar med. En viktig del i arbetet är vår Målfokusgrupp som består av förskolechef och en representant från varje arbetslag. Gruppen arbetar med utveckling och kvalitetsarbete.
 
En viktig del av utvärderingen är den kommungemensamma brukarenkäten. Där ställer vi frågar till vårdnadshavare om hur de upplever verksamheten.