search
Sök
menu
Meny

Snilleblixtens förskola

Snilleblixtens förskola ligger på Flahultsplatån nära skog och öppna landskap. Vi arbetar utifrån ett miljömedvetet tänkande. Förskolan har en fantastisk inne- och utemiljö.

Det är högt i tak med mycket ljus och rymd. Lokaler, inredning och utrustning stöder den pedagogiska verksamheten genom att stimulera barnens nyfikenhet, fantasi och sinnesupplevelser och inspirerar till lek, skapande och utforskande.

Leken har en central plats i vår verksamhet. Genom leken får barnen möjlighet att bearbeta sina upplevelser. I leken stimuleras även språket, det sociala samspelet och fantasin. Tillsammans utforskar och undersöker barnen sin omgivning. Snilleblixtens förskola tillhör Flahults förskoleområde, tillsammans med Slättens förskola.