search
Sök
menu
Meny

Försöksverksamhet - Övningsförskola

Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, utbildar förskollärare och lärare för olika åldrar.

Skolor och förskolor i jönköpings kommun har tagit emot studenter när de gör sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Från och med 2015 är ett begränsat antal skolor och förskolor utsedda att ta emot studenter mer regelbundet. På dessa skolor och förskolor finns förskollärare och lärare som är utbildade handledare.

Snilleblixtens förskola har ansökt om, och blivit utsedd att vara med i försöksverksamheten med övningsförskola. Detta innebär att vi får flera studenter varje termin, som placeras ut på de olika hemvisterna. Samma studenter återkommer till förskolan under flera tillfällen under sina utbildningsår. För barn, personal och studenter blir det en ökad samverkan. Vi hoppas och tror att detta kommer att bidra till förskolans utveckling!