search
Sök
menu
Meny

Snilleblixtens likabehandlingsplan

Alla barn och vuxna på Snilleblixten ska känna sig trygga och bemötas med respekt och värme.

Ryggen på två barn med armarna om varandra, kompisar

Snilleblixtens verksamhet ska utveckla barnens förmåga till empati och omtanke för alla människors lika värde. Här accepteras inte någon form av diskriminering eller annan kränkande behandling.

Mål

Likabehandlingsplanen är välkänd av all personal och alla föräldrar. Alla arbetar förebyggande och har beredskap att kunna agera vid diskriminering och annan kränkande behandling.

Alla barn och vuxna på Snilleblixten visar respekt för varandra. Alla medverkar till att det skapas ett demokratiskt och jämlikt klimat.

Alla barn och vuxna på Snilleblixten hjälps åt med att bearbeta konlikter, reder ut missförstånd och kompromissar. Detta för att diskriminering och annan kränkande behandling förhindras.

Pedagogerna på Snilleblixten samarbetar med föräldrarna när det gäller barnens fostran. Regler och förhållningssätt i förskolan kommuniceras med föräldrarna.

(Detta är ett utdrag ur Snilleblixtens likabehandlingsplan. Planen i sin helhet finns på förskolan.)