search
Sök
menu
Meny

Vårt arbete med Grön Flagg på Snilleblixtens förskola

Vi på Snilleblixten arbetar tillsammans för Grön Flagg. Vi fick vår Gröna flagga år 2011. När man väl ha fått flaggan gäller det att jobba för att behålla den!

Grön Flagg-flagga

I Grön Flagg finns det nio teman som kan anpassas till alla pedagogiska verksamheter och åldersgrupper; Stad & Samhälle, Djur & Natur, Klimat & Energi, Hav & Vatten, Konsumtion & Resurser, Skräp & Avfall, Livsstil & Hälsa, Global Samverkan. Alla teman är breda och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekologiska, sociala och ekonomiska. Temana är tänkta att ge inspiration och bidra till att arbetet med hållbar utveckling kontinuerligt utvecklas och fördjupas.

 

Två barn som plockar skräp

Vid läsårets början när vi startar upp ett nytt tema, har förskolan en gemensam temaupptakt med lite olika innehåll. Det kan t.ex. vara teater, sång/musik, experiment och skapande aktiviteter. På våren avslutar vi temat på liknande sätt.

Alla hemvister har sitt eget mål att sträva mot i temat, anpassat efter barngrupp och ålder på barnen.

Vi gör barnen medvetna om allemansrätten när vi är ute i skog och mark och på våren plockar vi skräp tillsammans med barnen i området runt förskolan.

I vårt eget miljöhus sorterar vi avfall tillsammans med barnen, vi försöker också att återanvända mycket material i våra skapande aktiviteter. 

sopsortering